Olympiakos Volos FC

From Phantis
Jump to navigation Jump to search

Olympiakos Volos is a club originally founded in 1937 by supporters of Olympiakos Piraeus in the city of Volos.

They have had a few stints in the A' Division of the Greek Football League (1968, 1970, 1972 - 1975, 1989 - 1990) and even produced a top scorer of the Greek League in 1989 - Imre Boda.

In 2004, Ethnikos Olympiakos Volos - as the club came to be known - merged with AS Kassandra and became known as AS Kassandra Olympiakos Volos.

Colours: Red and white.


Star Players

60's - 70's

 • Ballas
 • Vasilis Botinos
 • Diakoumis
 • Dimopoulos
 • Doukas
 • Giakakoglou
 • Stratos Gidopoulos
 • Giotopoulos
 • Kaimakas
 • Karailiou
 • D. Karaiskos
 • Vasilis Karaiskos
 • Kougialis
 • Koutsokostas
 • Kyriazopoulos
 • Lefakis
 • Liakos
 • Makris
 • E. Malakos
 • N. Malakos
 • Papatheologou
 • Papayiannis
 • Pappas
 • Paschalidis
 • Rigoulias
 • Sarris
 • Sigalas
 • Stamoulakis
 • Takis Synetopoulos
 • Trichias
 • Tsouknidas
 • Nikos Tzinis
 • Valachas
 • Valianatos
 • Velentzakos
 • Voulgaris
 • Zambas

80's - 90's

2010

Coaches