Takis Xarchakos

From Phantis
Jump to navigation Jump to search

Takis Xarchakos was a Greek football goalkeeper of the 1960s era.

Xarchakos played for Apollon Kalamaria in the Alpha Ethniki from 1960 until 1965. He played for Olympiakos from 1965 until 1969.

His Career

Season Club Games Goals conceded
1959-1960 Apollon Kalamaria 13 17
1960-1961 Apollon Kalamaria 0 0
1961-1962 Apollon Kalamaria 14 20
1962-1963 Apollon Kalamaria 29 26
1963-1964 Apollon Kalamaria 0 0
1964-1965 Apollon Kalamaria 0 0
1965-1966 Olympiakos 8 7
1966-1967 Olympiakos 7 4
1967-1968 Olympiakos 13 10
1968-1969 Olympiakos 19 9